تنها ماندن همیشه دردناک است

غریب مانده میان شلوغی هفته تنهاست و چون تنهاست غربت دارد این غم درون ها هم از همین تنهایی اوست وگرنه هم یکی بود مثل بقیه روزها فرقی نداشت که! تنها ماندن همیشه دردناک است...❣️ #حسن_علینژاد پ.ن: باشد ؛ تو هم نباشی چه جشنی بگیرند غم ها! پ.ن 2:وقت هایی هست که آدم خودش هم نمی داند چه مرگش شده.. فقط بی حوصلگی جلوتر از خود آدم بر همه هستی اش سایه می اندازد.. # _وجود #درست_مثل_الان :))

اطلاعات

آخرین جستجو ها