عبدالکریمی، فلسفه و فوتبال

0) مدتی ست که بریده ای از سخنان عبدالکریمی، درباره ی فوتبال و مقایسه ی وضعیت قوتبالیست ها و اهل فرهنگ، حاشیه ساز شده است. اصل این مصاحبه، حدودا سه سال پیش و در گرماگرم بازی های جام جهانی پیشین انجام شده بود، و واکنش خاصی هم برنیگیخته بود. شاید همین یک دلیل کافی باشد تا نفس این جنجال را بودار و ساختگی بدانیم: اگر واقعا مطلب جدی و برانگیزاننده ای در حرف های عبدالکریمی بود، حالا چرا درست سه سال پس از آن، باید ماجرا گرم شود و سیل واکنش فرهیختگان مجازی و فرهیتخگی مجازی را رقم زند؟ موضوع شاید زمانی جالب تر شود که در این واکنش ها، نه قفط عشاق چاک مستطیل سبز، بل? ...

اطلاعات

  • مطالب مشابه عبدالکریمی، فلسفه و فوتبال
  • کلمات کلیدی صنعت ,نزاع ,فوتبال ,فرهنگ، ,عبدالکریمی ,فرهنگ ,صنعت فرهنگ ,نزاع میان ,بحران فرهنگ، ,صاحبان صنعت

آخرین جستجو ها